Talent Opstelling

“We banish the misaligned when we align with what we are called to, we become visible and real when we give our gift and stop waiting for the gift to be given to us. We wake into our lives again, as if for the first time, laying to rest what previously had no home through beginning to speak, beginning to make real and beginning to live, those elements constellating inside us that long to move from the invisible to the visible” 

(David Whyte)

Talentopstellingen is een innovatieve methodiek om je te oriënteren op jouw talent. Talenten zijn karakter eigenschappen; voor jou vanzelfsprekende manieren van kijken en handelen. Een talentopstelling is het letterlijk een plek geven aan een aantal van jouw talenten ten opzichte van een doel dat je wilt bereiken. Het is een methode om de verhouding, patronen en dynamiek tussen je talenten zichtbaar en ervaarbaar te maken. Met een talentopstelling breng je jouw talent in kaart: waar ben je nu? Waar wil je naar toe? Hoe kom je daar op jouw beste manier met de talenten die je in huis hebt?

Talentopstelling

In een talentopstelling kun je ervaren hoe je in je kracht kunt staan. Soms zul je merken dat je kunt ‘doorschieten’ in iets waar je juist goed in bent, of dat je belemmerd wordt door verwachtingen van jezelf, van anderen of door je eigen overtuigingen (‘Dit kan ik nu wel willen, maar dat is voor mij toch niet weggelegd’). Je leert wat het effect hiervan is op jou en je omgeving, en we zoeken naar wat er nodig is om zelf te regie te pakken op je eigen talenten.

Neem bijvoorbeeld een communicatieadviseur met een sterke actiegerichtheid. Wanneer ze in haar kracht staat is dit talent een belangrijke drijfveer om aan te pakken en resultaten te boeken. Onder druk echter, schiet haar actiegerichtheid te ver door en verandert in alles in de hand houden. Om te voorkomen dat zij haar grip op de situatie zou verliezen gaat ze alles zelf doen en wordt steeds drukker. Aanpakken wordt vastpakken, want ‘als ik het niet doe, doet niemand het’. Overtuiging blokkeert zo talent.

Wat is jouw vanzelfsprekende manier van kijken en handelen?
Welk verschil kun jij met jouw persoonlijke eigenschappen maken?
Draagt de teamsamenstelling bij aan een constructieve inzet van ieders eigenschappen, kennis en ervaring?

Een talentopstelling is het maken van je eigen topografie: met behulp van andere deelnemers maken we als het ware een levende plattegrond van jouw talent. Het ruimtelijk positioneren van je talent brengt de onderlinge dynamiek van je talenten in beeld en het helpt je om voor jezelf een passende positie te vinden waarin je met jouw talenten in je kracht staat ten opzichte van het doel dat je wilt bereiken.

Lees meer persoonlijke ervaringen van deelnemers aan talentopstellingen in de reisverslagen.

Talentopstellingen zijn er voor ook voor organisaties en teams die op authentieke wijze verschil willen maken.

Lees verder in het achtergrondartikel Topografie van Talent – Over de methodiek van Talent Opstellingen verschenen in HRM Tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling.

Voor een moreel filosofische benadering van het opstellingen werk lees meer in de wetenschappelijke publicatie The Moral Field – Constellations work from a moral perspective. Verschenen in International Constellations Journal.

Tussentijd Talentopstellingen