Strengths finder

Waar krijg je energie van?  Over welke sterke eigenschappen beschik jij? Wat is jouw manier van doen die je als vanzelfsprekend past en goed gaat?

Om je professionele ambities te kunnen realiseren is het belangrijk om doelgericht de gebieden op te sporen waarop jij het grootste potentieel bezit. De online Strengths Finder test geeft je na beantwoording van een (flinke) serie stellingen, vijf persoonlijke talentgebieden terug. Dit zijn natuurlijke gedrags – en gedachtepatronen, die tot uiting komen in hoe je dingen aanpakt en waar je energie van krijgt.

Aangezien karaktereigenschappen vaak onbewust bekwame manieren van doen zijn, is het behulpzaam om van anderen te horen waar ze jou bij uitstek goed in vinden (en waarvan jij denkt dat dit toch logisch/vanzelfsprekend is dat je dit zo aanpakt). Een gemeenschappelijke taal kan hierbij effectief zijn. Het helpt om scherper te kijken of je op de juiste plek zit, de juiste dingen doet, hoe je de meeste waarde kunt toevoegen en waar je de meeste energie van krijgt. Te gebruiken als hulpmiddel voor functioneringsgesprekken of in het zoeken naar slimme (project)teamsamenstellingen, werkverdeling, aangaan van veranderingen, etc.

Wanneer de Strengths Finder test inzetten?

Een test is natuurlijk niet noodzakelijk en nooit meer dan een hulpmiddel om een goed gesprek te voeren. Wel kan het een versnelling geven, zeker in teamverband, aan het beter leren kennen van jezelf en anderen waar je mee samenwerkt en werk slimmer te verdelen.

De uitslag van een test is natuurlijk alleen interessant als je het je eigen maakt, meeneemt wat je past, laat liggen wat niet past, doorvertaald naar je eigen werkzaamheden, teamopgave en concrete toepassingen. Er zijn diverse vormen om met de 5 (van de 34) eigenschappen een verander of ontwikkelingsopgave  te ondersteunen doordat ze input geven voor een goed gesprek.

Kortom, met testen zou ik altijd terughoudend zijn omdat ze nooit het goede gesprek vervangen. Sommige testen kunnen wel zinvolle input leveren om het goede gesprek te verdiepen. Dit laatste is een belangrijke reden waarom ik graag met de Strengths Finder werk, maar enkel als de nadruk in de begeleiding op de visie erachter ligt, namelijk een waarderend perspectief vanuit de positieve psychologie.

Top of the hill