Navigeren in het Publieke Domein: Trainee Trajecten

Je bent ‘high-potential’, hebt een frisse blik en wilt de overheid op innovatieve wijze een beetje beter maken… Navigeren voor trainees gaat over positiebepaling, perspectieven zien en koers houden. Hoe zet jij je kwaliteiten optimaal in? Welke bijdrage wil jij als professional leveren aan de ontwikkeling van onze publieke sector?

Een flink aantal publieke organisaties hanteert traineeprogramma’s als breekijzer voor mobiliteit, verfrissing en een (iets) andere leeftijdsopbouw. Frisse talenten stromen in en brengen beweging; het zijn nieuwe professionals die met overtuiging kiezen voor de publieke sector. Na een gedegen selectie begint hun zoektocht in de complexiteit van de publieke sector. Een nieuwe rol en positie ontwikkelen in een onbekende organisatie. Resultaatgericht gaan werken in een veeleisende meervoudige werkelijkheid met verschillende logicasystemen, belangen en codes. Eervol én pittig.

Samen met Harry Slegh begeleid ik een groot aantal trainees voor Gemeenten, Provincies en Waterschappen.

Top of the hill

Inbedding en begeleiding

Met veel plezier begeleidt Publiek Domein momenteel meerdere traineetrajecten. Het gaat om trajecten van één organisatie of van een regionaal samenwerkingsverband. De betrokken organisaties tonen zich zeer verantwoordelijk voor een goede inbedding van de trajecten én voor een gedegen en gevarieerde begeleiding van de trainees. Iedere trainee krijgt een mentor en soms daarnaast een interne coach. De trainees krijgen, naast de vier werkdagen in hun professionele rol, een ontwikkelprogramma aangeboden met daarin een mix van kennisoverdracht, opdrachten, snuffelstages én gerichte aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Kernthema’s én een urgente toevoeging

In het persoonlijk begeleidingstraject hanteren we steeds een paar kernthema’s:
eigenaarschap: van de eigen ontwikkeling, van het eigen leerproces én voor de gezamenlijke ontwikkeling van de leergroep. We stimuleren een proactieve leerhouding
wederkerigheid: het uitwisselen en wederzijds benutten van deelnemers en hun werkcontext. We betrekken sleutelpersonen uit de context bij het leerproces en laten de deelnemersgroep optreden als sparringpartner van de ambtelijke toppen van de deelnemende organisaties.
verbinding: we nodigen de deelnemers uit om zich te verbinden met elkaar, met hun opdrachtgevers, met de organisatie, met de publieke sector, én met hun authentieke talenten en drijfveren. Vooral de bekwaamheid in het snel ‘langszij’ kunnen komen in wisselende gezelschappen is een noodzakelijk onderdeel in de vloeibare turbulentie van hun professionele context.

Al snel hebben we een vierde thema toegevoegd: zelfzorg als onderdeel van professionaliteit. De trainees komen, zo merken we, door een optelsom van gedrevenheid, ambitie en stapeling van aantrekkelijke uitdagingen die hen worden aangeboden al zeer snel op ‘bedrijfstemperatuur’. Soms dreigt oververhitting. Het relatieve gebrek aan organisatie-ervaring en weerbaarheid brengt risico’s met zich mee die we deze professionals absoluut niet gunnen aan het begin van hun publieke loopbaan. En later trouwens ook niet.

Persoonlijk en publiek leiderschap met talent als basis

We mikken op het ontwikkelen van een stevig persoonlijk leiderschap en koppelen dit aan ‘publiek leiderschap’: het persoonlijk leiderschap wordt primair verbonden wordt met ontwikkelingen in de samenleving, met de maatschappelijke opgaven waar publieke organisaties voor staan en met politiek-bestuurlijk opdrachtgeverschap. In het traject werken we op basis van een stevige analyse van de talenten van de trainees en nemen die als positief uitgangspunt voor hun ontwikkeling. We werken, zoals altijd, met een doorleefde vorm van ervaringsleren: ‘dicht op de huid’ en ‘dicht op de praktijk’. Op die manier hopen we hen te vormen tot ‘zelfstandige’ publieke professionals die in iedere publieke context snel hun weg kunnen vinden en een effectieve bijdrage kunnen leveren.