Reizigers over hun talentvolle ontdekkingen

Ik begeleid iedere maand nog enkele talentopstellingen. Erg leuk. Dat doe ik  binnen het havenbedrijf en ook op plekken waar geen haven in beeld is. Afgelopen voorjaar ben ik geïnterviewd over de transitie die ik geleid heb, uiteindelijk een heel persoonlijk gesprek wat veelal over talent en het waarderen daarvan ging. Ik vind het leuk dit met jullie te delen. En om jullie te bedanken voor de inzichten die hier eind 2016 ook aan bijgedragen hebben. Zie het interview over het waarderen van je eigen kracht.”

Helma Kersbergen
CIO Havenbedrijf Rotterdam

“Een erg leuke, leerzame en inspirerende dag gehad tussen Honours studenten en docenten van de Hanzehogeschool. Wat zijn de behoeften van deze studenten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Wat hebben deze docenten nodig om de juiste omgeving te creëren voor de studenten? Onder andere de ‘talentopstelling’ van Brenda Vos heeft hier een heel leuke bijdrage aan gedaan. Zij heeft op een prettige, interactieve manier de studenten en docenten hun eigen talenten laten ontdekken en inzichtelijk gemaakt hoe we hier mee om gaan in verschillende situaties. Erg confronterend soms, maar zo nuttig!”

Jelmer van der Wijk
Honours Student Hanze Hogeschool Groningen

“Leren is bewustwording, betekenis geven, kennis, ervaring maar ook gedachten en gevoelens delen en patronen doorbreken. En waar het voor leren zo is, is dat voor mij ook voor waarderend werken en talentgericht werken. Opmerkelijk is dat alle deelnemers aangeven dat de impact van de training zeer groot is. Vooral als je je bedenkt dat het feitelijk over een training gaat van 5 dagen.”

Masja Bijman
HR adviseur

“Begin februari 2012 maakte ik een hele bijzondere talentopstelling mee in België onder zeer deskundige begeleiding van Brenda Vos. Ik liep al jaren te worstelen met de vraag waar ben ik nou écht goed in.
Brenda heeft me leren inzien hoe ik mezelf saboteer vanuit oude patronen en daardoor niet in mijn kracht ga staan. Confronterend is dat wel, juist ook hoe dit door andere deelnemers gespiegeld wordt. Maar ik ben heel blij dat ik aan de opstelling van Brenda heb deelgenomen. Het heeft een hoop opgeruimd. Ik neem nu gemakkelijker en sneller beslissingen en roep eerder de hulp van anderen in. Ik ben initiatiefrijker geworden en volg veel meer dan voorheen mijn intuïtie.”

Piet Hurkmans
Coach/Trainer

“Voor mij heeft het leertraject een mooie opbrengst. Ik heb mijn natuurlijk leiderschap meer handen en voeten kunnen geven. Het ontdekken van mijn talenten en oefenen met gedrag heeft mij energie gegeven en vertrouwen, waardoor ik met meer rust werk. Ik geef anderen meer richting, ruimte en te doen waar zij goed in zijn om samen resultaten te bereiken. Heel mooi was het werken met de paarden, dat gaf diep en rijk inzicht. Het “voelde” goed!”

Leidinggevende
Wageningen Universiteit

“In dit leertraject heb ik mijzelf een nieuwe taal en werkwijze eigen gemaakt om talenten te duiden bij mijzelf en anderen. Ik gebruik hierbij de beschrijvingen van Gallup. De test die wij hebben gedaan gebruik ik als HR business partner regelmatig in gesprekken. Bijvoorbeeld met een leidinggevende die niet goed uit de verf komt of wanneer iemand onvoldoende functioneert. Met deze methode kun je snel de talenten van de ander duiden. Het is een positieve benadering. Je kijkt naar de kracht en talenten van de ander en onderzoekt samen hoe hij/zij deze kan versterken.”

Suzanne van Duin
HR businesspartner, Eneco

“Het korte opleidingstraject ‘Talent in Beeld’ leerde me hoe krachtig het is om een cliënt-vraag waarderend te onderzoeken. Deze manier van verbinden wekt veel energie op en brengt nieuwe inzichten of oplossingen met zich mee. Het is bovendien een erg leuke manier van coachen. Vanaf de eerste dag was er veel open ruimte om eigen vragen in te brengen. Hierdoor kon het traject ondersteunen in zowel mijn persoonlijke- als professionele ontwikkeling. Binnen de groep deelnemers werd veel ruimte besteed aan het geven van waarderende feedback aan elkaar. Dit gaf me vertrouwen.
Ik heb vandaag een beter zicht op mijn eigen talenten en sterke thema’s. Ik vond het verrijkend om leerruimte te krijgen waarin ik zelf mocht experimenteren met het begeleiden van talent opstellingen. Mijn vaardigheden om als loopbaanadviseur aan talentenonderzoek te doen zijn enorm gegroeid.

Margriet is als een dinosaurus: een coach met een jarenlange expertise en levenswijsheid. Ze is een meester in het doorvragen en het positief belichten van elke onderzoeksvraag.
Brenda verbindt in haar waarderende en onderzoekende begeleidingsstijl wetenschap en intuïtie met elkaar. Ze is zonnig en pienter. Brenda’s specifieke kennis en insteek op het terrein van talent opstellingen heeft mij erg verrijkt.”

Peter van Camp
Loopbaanadviseur Skillbuilders, Belgie

“Naar aanleiding van de bijeenkomst die ik samen met Sara en jou heb gehad, is mij meer duidelijk geworden over mijn talenten. Ik heb mijn uitkomsten besproken met zowel mijn coach als mijn interne begeleider. Heb veel bevestiging gekregen van de vijf talenten, veel mensen herkennen deze wel in mij. De combinatie van de vijf sterkste talenten en hoe die elkaar versterken en samenvallen is iets wat mij goed is bijgebleven. Ik wil er bij mijn werk en bij ieder project wel voor proberen te zorgen dat zij aanwezig kunnen zijn. In onze positie bij Twente Milieu krijgen wij hier voldoende ruimte voor, zeker omdat wij vaak als projectleider werken.
Het talent rondom communicatie (waar ik in eerste instantie niets van snapte) ben ik veel bewuster gaan gebruiken. Ik ben zekerder geworden op dit punt en durf mij meer te profileren. Ik kan blijkbaar dingen goed uitleggen en uitwerken, hier probeer ik vaak gebruik van te maken. In de samenwerking met de afdeling communicatie komt dit goed terug: ik stel mij hier wat nadrukkelijker op en lever zelf meer aan, waar ik eerst veel van hun liet afhangen.

Sara en ik hebben beide een nieuw contract aangeboden gekregen bij Twente Milieu. Niet meer in de vorm van een traineeship, maar volledig in functie als beleidsadviseur. Daar zijn we heel blij mee! De ontwikkeling die we doorgemaakt hebben, hebben we mede aan jou te danken.”

Bas Assink
Beleidsadviseur Twente Milieu

“Als deelnemer van Talent in Beeld was het al een beleving en tikje spannend om de talenten test te maken, voordat we elkaar in de groep gingen ontmoeten. Dus je kwam al goed voorbereid in de training. Het viel me op, dat er zoveel veiligheid en openheid, direct al was. Tenslotte gaat het over jezelf en is het een training waarin jij centraal staat. Jouw sterke punten, zijn toch ook je intieme kapitaal, zoals Stine jensen, dat in haar boek, benoemd.
En toen we met mijn mede cursisten in een talentopstelling mijn sterke punten in beeld brachten was dat extra krachtig. Dan worden je kwaliteiten zelfs fysiek voelbaar. Zijn ze te ver, te dichtbij, passen ze bij elkaar en waar ben jij in het geheel? Dat waren mooie vragen, die het bij mij opriep. Dat vond ik een intens gevoel om te ervaren.
Mijn kwaliteiten zijn van mij, ze passen bij mij en in de juiste opstelling.
Dat was een intense sensatie, maar dat is ook niet zo gek, ik ben een verbinder…
Voelde me verbonden met mezelf, mijn kwaliteiten, de groep en Margriet & Brenda!”

Communicatieadviseur leertraject ‘Talent in Beeld’


“Als Honours Student van de Universiteit Utrecht heb ik een aantal workshops van Brenda Vos gehad. Ze heeft met een workshop Presenteren mijn presentatievaardigheden verbeterd, door heel secuur feedback te geven op diverse aspecten van mijn elevator pitch: geluid (stem en volume), lichaamstaal (uitstraling) en inhoud. Met een verdiepende workshop in Solliciteren, heb ik kunnen ervaren hoe het is om te solliciteren op je droombaan. Nu weet ik beter wat er in een sollicitatiegesprek verwacht wordt, hoe je jezelf moet voorbereiden en hoe je jezelf als persoon krachtiger neer kan zetten. Tot slot heeft Brenda meer persoonlijke en dieperliggende workshops verzorgd. Hierdoor heb ik inzicht gekregen in mijn sterke eigenschappen, inzicht gekregen in wat ik later wil bereiken en verkend hoe ik mijn sterke eigenschappen kan gebruiken om mijn levensdoelen te bereiken. Dankzij de workshops reflecteer ik continu op mezelf: Wie ben ik? Waarom doe ik dingen op die manier? Ze heeft me handvatten gegeven aan zelfreflectie te doen, efficiëntere keuzes te maken en jezelf continu te verbeteren”.

Bas Snoeker
Afgestudeerd Honours College Geowetenschappen, Universiteit Utrecht

“Het kaderen van mijn talentenfocus was een deel van mijn motivatie om mee te doen aan een kort leertraject en verder wilde ik verkennen of het iets oplevert om als 55 plusser ‘iets’ met talenten te doen…..eigen talenten ontdekken. Het korte antwoord is Ja, doen!
Een ontdekking voor mij is de bedriegelijke eenvoud van het werken met een talentopstelling. Je maakt zelf de keuze van je talenten en positioneert ze in de ruimte ten opzichte van je eigen focus. Is dat alles? Nou bijna want dan gaan die talenten praten over hun onderlinge positie en relatie en ten aanzien van je focus. Fascinerend om te doen, te zien en te begeleiden, niet altijd eenvoudig, omdat het vooral gaat dat de opstellingen maker verder komt. Een ingrijpende methode, waar ik graag mee verder werk in coaching en begeleiding.”

Zelfstandig Adviseur


“Een verlangen
Maar iets houd je tegen
Brenda brengt het met je in beeld
In de ruimte
Belangrijke elementen krijgen positie
Je voelt de onrust
Koud
Warm
Ongemak
Niet gezien
Maar dan
Het wonder
Elementen wisselen van plek
Kippenvel, tranen,
De elementen laten je weten
wat in de weg staat
wat jij vasthoudt
Totdat
het klopt
Alles in Balans
in rust
Niks meer in de weg
Ruim baan
Voor jou verlangen
Dat is een talentopstelling
Dat is Brenda!”

Anouk Liebrand
Omdenker in Onderwijs

“The workshop “Talent in Beeld was very helpful to me . I’m born in Israel and have done different studies (from biology to art and theater) and jobs (from lieutenant officer in the army to bookkeeper and recently stand up comedian). I know I have talents , but which ones and how do I make work of it?
I had the privilege to go through a “Talent Opstelling” which is a very special method to meet, feel your talents and learn to put them in the right position in your life. This is a very unique deep process in which the members of the group helped by being one of my talents in relation to my ideal, which was ‘work where I can live my talents’. The result was that I now can start living my life and bring my talents in practice and create work.
Thank you for this great workshop! My way is more clear and promising.”

Tamar Burger
Starobinetz

“Voor mij was de talent opstelling een nieuwe en bijzondere ervaring. Ik vond het leertraject al bijzonder… maar dan was dit wel helemaal hét moment. Ik was onder de indruk vooral ook omdat ik totaal niet wist wat ik moest verwachten.
Mijn eerste indruk was dat ik hard gewerkt heb om toch mijn talenten wat op afstand te houden, zodat ik overview en controle kon houden. Ik voelde mij er tijdens de talentopstelling heel ongelukkig onder en kon wel huilen. Zo wil ik niet werken! Nadat de talenten op de plaats mochten gaan staan waar ze wilden…voelde ik mij wat onwennig maar wel rustig en blij. Het belangrijkste moment was voor mij dat de vertegenwoordiger van mijn doel zei: ‘Volgens mij gaat het niet om een baan maar meer over de ‘zin’ van het leven’. Dat is inderdaad waar ik mee bezig ben!
Wat me dit oplevert?
Ik wil niet meer werken zoals ik gedaan heb. Het kost me veel energie en ik wordt er moe van. Het zoeken naar een nieuwe uitdaging is een weg die ik rustig bewandel omdat ik nu echt wil gaan doen wat ik fijn vind, waar ik blij van word en goed in ben. Waarin mijn ‘zin’ van het leven in verweven zit.”

Deelnemer Leertraject ‘Talent in Beeld’

“Wanneer het woord talent valt, wordt er een beroep gedaan op je voorstellingsvermogen om op te roepen datgene waar je (heel) goed in bent. Laat dit even los en laat ik je door mijn korte betoog enthousiasmeren om echt mee te gaan doen, met hoeveel scepsis wellicht dan ook.

Waarom vertel ik dit? Welnu: met terughoudendheid keek ik aan tegen het woord opstellingen. Daar gaan we weer, dacht ik. We gaan iets doen en wat ga ik daar aan hebben? Heb ik wel zin om actief met iets bezig te zijn, waar ik met het nodige wantrouwen naar kijk? Ja, dat bleek zeker zin te hebben. Wat ben ik blij dat ik omringd werd door collegae die er niet zo in gingen als ik. Want dan had ik een puur persoonlijke beleving misgelopen.

Bij de Talent Opstelling bij ons team heb ik gezien en ervaren wat dit gebeuren te weeg kan brengen door concreet te handelen en zaken op een bepaald moment in te zetten met het oog op een te bereiken doel. Een Talent Opstelling van collega die tijdsdruk ervaart, is voor mij een “eyeopener” geweest wat tijd werkelijk doet en hoe het er toe doet. Waar sta je als personificatie van de tijd in de opstelling en waarom is de tijd zo prominent? Is dit wel nodig en wanneer gaat dit een rol spelen? Tijd bewust op het juiste moment inzetten kan daardoor als minder belastend ervaren worden. Door letterlijk als “tijd” achteraan te gaan staan of gezet te worden, werd tijd minder aanwezig en de ervaren druk nam af, zowel voor degene die de regie voerde als ikzelf, die de tijd verbeeldde.

Door letterlijk iets te doen, dus door je bewust te zijn van je eigen handelen en het werkelijk te ondergaan, wordt direct zichtbaar wat een actie van jou zelf bij een ander, bijvoorbeeld een werkpartner of een ouder in een moeilijke situatie teweegbrengt en wat dat met een ander doet. Goede bedoelingen kunnen er voor een ander er niet als zodanig uit zien. Aan de zijlaan neergezet worden kan pijnlijk zijn. Zoals bijvoorbeeld: ouders niet tijdig op de hoogte stellen van plannen van de school, die staan dan op dat moment van de opstelling verder weg van het centrum; of door betrokkenen zichtbaar niet even belangrijk te vinden en je daardoor te smal te focussen.

Je krijgt door het daadwerkelijk te beleven en te doen direct zicht op hoe jij jezelf positioneert ten opzichte van een ander en dat dit wellicht onbedoeld verstrekkende gevolgen kan hebben. Het onbewust negeren van een ander kan immers leiden tot het buitenspel zetten van een uiterst waardevolle partner inzake het oplossen van bijvoorbeeld een probleem op de school. Dit hebben collegae en ik beleefd en gevoeld.

Door te zien wat je doet en dat je hierdoor kan leiden en sturen, kan deze techniek er voor zorgen dat je weet waar en wanneer je een bepaalde actie kan inzetten. Het gevoel daar zicht en overzicht op te hebben kan je beschouwen als een talent waar je terecht trots op kan zijn. Zeker omdat je acties dan grotere kansen op successen genereren, hetgeen je van anderen zeker terug zal krijgen.
Laat deze kans vandaag niet voorbij gaan. Je krijgt de mogelijkheid om voor je zelf zaken te verhelderen op een manier waar je met genoegen op terug kan kijken en blijvend inzicht kan verschaffen in verhoudingen onderling en moeilijke situaties op de werkvloer.”

Marjan Roelfs en Marianne Kalmthout
Bestuur WSNS
Uitgesproken op IB-netwerkdag