Talent aanraken en in beweging brengen

In ons werk als (talenten)coach ervaren we dat steeds meer mensen en organisaties op zoek zijn naar talent: dat van zichzelf en van anderen. Hoe krijg je het naar boven? En hoe benut je het? Daarom heb ik met Margriet Schut van Kessels & Smit – The learning compagny voor vakgenoten en voor leidinggevenden het traject ‘Talent in Beeld’ georganiseerd, waarin mensen niet alleen scherper zicht kunnen krijgen op je eigen talenten, maar ook leren talenten van anderen te herkennen met eenvoudige methodieken om talent in de spotlight te zetten.

Het is iedere keer weer spannend, maar iedere keer weer mogen we met een heel diverse en mooie groep professionals werken. Nieuwsgierige deelnemers die al op de eerste dag een hechte groep vormen. We hebben succesverhalen met elkaar gedeeld; we hebben ieders talentgeschiedenis en cruciale leermomenten in kaart gebracht en ‘s avonds hebben we met talentopstellingen mensen het verschil laten ervaren tussen het effect van ‘in je kracht staan’ en ‘onder druk staan’. Een korte impressie van hoe die werkvormen werkten…

Succesverhalen

In de verhalen die mensen vol energie vertelden, kwam duidelijk hun kracht en talent naar voren. We hebben deze verbonden met de uitkomst van de Strengthsfinder test (behorend bij het boek van Buckingham & Clifton). Uit die test komt een top vijf van sterke punten: handelings- en gedachtenpatronen die je altijd hebt. Bijvoorbeeld positivisme, of actiegerichtheid, of relatievorming… We verkenden met mensen: hoe maken deze sterke punten je effectiever in je werk? En hoe zitten ze je soms ook in de weg? En welke vaardigheden helpen je om nog meer uit je talent te halen?

Bijvoorbeeld: een deelnemer werkt met anderen aan procesverbetering in een grote onderneming. In haar werk kon ze al haar sterke punten, zoals die uit de test kwamen, goed benutten: procesverbetering (hersteldrang), zelf geen probleemeigenaar worden, maar het bij anderen laten (onpartijdigheid), vermogens van anderen aanspreken (individualisering), het probleem in een groter plaatje van de organisatie schetsen (context) en zorgen voor goede werkrelaties (harmonie). Die laatste kwaliteit – harmonie – stond haar echter ook wel eens in de weg. Ze was zo goed in problemen en spanningen vermijden dat ze echter ook…. geen nee meer durfde zeggen en meer hooi op haar vork nam dan ze aankon. Door te leren in zo’n situatie uit te spreken wat haar gevoel en behoefte is (een vaardigheid), kan ze weer balans creëren. Zo’n vaardigheid (in dit geval gevoel uitspreken) noemen we een ‘hefboom’. Omdat hij je helpt om in de praktijk meer uit je sterke punten te halen.

Talentlevensloop

‘s Middags gingen we verder met de vraag ‘Wat zijn in jouw leven cruciale leermomenten die van belang zijn geweest bij het ontdekken en ontwikkelen van jouw talent?’. Hiervoor hadden mensen hun talentlevensloop in kaart gebracht: door welke gebieden ze waren gekomen, welke bergen van werk met pieken van succes ze hadden bewandeld, waar ze waren afgedaald tot de bronnen van hun inspiratie en of ze wel eens het hazenpad hebben gekozen…

Uit de prachtige persoonlijke verhalen bleek dat sommige talenten al jong zichtbaar waren en anderen zich juist ontwikkelden door een belangrijk moment in hun leven of omdat anderen een appèl deden op hun ‘latente’ talenten.

Talentopstellingen

De talentopstelling tot slot maakte de verhoudingen tussen iemands talenten zichtbaar en fysiek voelbaar. Hoe pakten we het aan? Mededeelnemers vertegenwoordigden iemands sterke punten in de ruimte. Eerst in een situatie waarin ze in hun kracht stonden, vervolgens in een situatie waarin ze onder druk stonden. Het werd daarmee in een klap duidelijk dat een talent in een krachtige, ontspannen situatie voor je werkt en onder druk opeens een andere functie kan aannemen.

Bijvoorbeeld bij een adviseur met sterke actiegerichtheid. In de situatie waarin ze spanning ervaarde, verplaatste ze haar actiegerichtheid tot vlakbij haar, dit was toen het enige talent dat ze nog in beeld had. De andere functie die deze kwaliteit toen vervulde was het geven van houvast. Dat was te zien: ze hield de vertegenwoordiger van haar actiegerichtheid vast, om zo grip op de situatie te houden. Aanpakken werd vastpakken waarbij ze haar perspectief, leergierigheid en strategisch vermogen uit het oog verloor. “Toen ik dat inzicht had, kon ik deze talenten weer dichterbij halen en benutten en voelde ik me weer ik me weer krachtig.”

Het ruimtelijk positioneren van je talent brengt de onderlinge dynamiek van iemands talenten in beeld en het helpt een passende positie te vinden waarin iemand met zijn of haar talenten in zijn kracht staat ten opzichte van het doel dat hij wil bereiken.