Talenten vullen elkaar aan

Het leertraject leert ons niet alleen vanuit onze eigen talenten te werken. Het is zo opgebouwd dat tussen de cursusdagen een maand zit om de inzichten in de praktijk te brengen. Ik merkte zelf dat ik alerter werd op talenten van collega’s. Zo viel mij op dat een collega met zijn talenten ‘harmonie’ en ‘innemendheid’ onovertroffen is in het creëren van een energieke, lichte sfeer waarin iedereen elkaar alles gunt. Heel fijn voor het teamwerk. Ook zag ik dat binnen zijn projecten de duidelijkheid wel eens te lijden heeft onder de noodzaak die hij voelt om ‘een goede sfeer te behouden’. Niet iedereen weet altijd waar hij aan toe is. Ik stelde hem voor om een collega uit te nodigen tijdens een projectbespreking die wat zakelijker is ingesteld (discipline, focus, of actiegerichtheid) om de balans erin te houden. Met effect.

We werken tijdens het leertraject veel met talentopstellingen. Iedereen heeft meerdere talenten en deze stellen we fysiek in de ruimte op. Je ziet en voelt dan hoe je talenten zich verhouden tot een persoonlijke ambitie of doel, op een heel tastbare manier. Er gebeuren iedere keer opnieuw bijzondere dingen.

Overtuigingen

Bert, adjunct-directeur aan een universiteit, brengt de vraag in: ‘Hoe kan ik in mijn kracht blijven als ik op ego’s in de universitaire wereld moet reageren?’ Zijn talenten zijn ‘harmonie’ en ‘strategisch’. We stellen de talenten op, twee mensen nemen een positie in de ruimte in ten opzichte van hem. Als de talenten er staan blijkt er een dominante overtuiging bij Bert te spelen die het benutten van zijn talenten in de weg staan. Hij vindt dat je in je handelen te allen tijden integer moet zijn. In de ruimte wordt zichtbaar hoe integriteit de inzet van harmonie en strategisch als talenten belemmert en hoe hij krachtiger wordt als deze waarde van positie verandert. Dit inzicht helpt Bert enorm. Niet alleen op een cognitieve manier (begrijpen), maar ook voelbaar op een diepere, emotionele laag.

Waarderend kijken

Als deelnemers gaan we steeds meer redeneren vanuit de unieke kwaliteiten van de mensen om ons heen. Deze benadering is op talenten gericht, en heel waarderend. Peter, loopbaanadviseur, vertelde ons hoe het waarderend perspectief zijn werk direct beïnvloedt: “Dit korte opleidingstraject leert me hoe krachtig het is om een cliëntvraag waarderend te onderzoeken. Deze manier van verbinden wekt veel energie op en dat maakt mijn cliënten meteen veel actiever in het zelf vinden van oplossingen. Het is bovendien een erg leuke manier van coachen. Ik vind het verrijkend om leerruimte te krijgen waarin ik zelf mag experimenteren met het begeleiden van talentopstellingen. Hierdoor ondersteunt het traject mij zowel bij mijn persoonlijke als professionele ontwikkeling. Mijn vaardigheden om aan talentenonderzoek te doen zijn enorm gegroeid.”

Organiseren vanuit talent

Op de laatste dag aandacht voor jobcrafting: een manier om het talentenperspectief binnen je organisatie concreet handen en voeten te geven. Je geeft taken en werkomgeving zo vorm dat deze aansluiten bij waar jij goed in bent. Actief kijken naar de energiebalans in je werk creëert meer bevlogenheid, energie, voldoening en perspectief binnen de grenzen van je functie. Wanneer je hier in je organisatie consequent de aandacht op richt, kan dit zelfs tot een hele cultuurverandering leiden!

Patricia, communicatieadviseur, had de leervraag hoe ze in een veranderingstraject meer ruimte kan creëren voor talent. De organisatie staat op het punt te fuseren met een andere instelling. We diepen deze vraag uit door na haar inleiding te ‘roddelen’ over wat ons opvalt aan haar. Na afloop van deze ronde geeft Patricia aan dat de reflecties verhelderend en soms confronterend zijn. “Mag ik in deze veranderde context mijn talent laten zien, mag ik zijn wie ik ben?”, vraagt ze aan ons. Dan stelt Patricia haar talenten op met een focus. Ze weet nadien het antwoord zelf, voelt zich vrijer en aangemoedigd om juist nu haar kracht in te gaan inzetten en anderen daartoe uit te nodigen.

Voor mij is de opbrengst dat ik een scherp beeld heb van mijn talenten en mijn kracht heel bewust en in balans in actie kan brengen. Dat gaat me enorm helpen in de keuze van mijn volgende loopbaanstap.